Пратите писменицу на друштвеним мрежама.

Затворите.
Одредбени реченични чланови су: → атрибут, → атрибутив, → апозиција, → апозитив, → адвербијал. Одредбени реченични [...]
Када се у речи нађу у додиру два сугласника различите звучности, први у изговорном низу се прилагођава другоме. [...]