Pratite pismenicu na društvenim mrežama.

Zatvorite.
Prvom palatalizacijom se naziva alternacija zadnjonepčanih suglasnika k, g, h i prepalatala č, ž, š. Do toga u [...]