Пратите писменицу на друштвеним мрежама.

Затворите.
Да би извињење имало смисла, неопходно је разликовати глагол винути се, који значи узлетати (па се вину небу под [...]
Према некадашњем облику генитива заменице она који је гласио њеје, односно сажето ње, у XVI веку се [...]
Изговор гласа ј зависи од суседних гласова у речи. У различитим комбинацијама овај глас се боље или слабије чује. [...]
Постоји једно „правило” које инсистира на прављењу разлике између захваљујем и захваљујем се: – уколико желите да [...]