Пратите писменицу на друштвеним мрежама.

Затворите.
I Осамнаести век, у поређењу са XVII и XIX веком, се често одбацује као неинтересантан период за драму. Францускa [...]
Када говоримо о нашој народној епици, видимо да се њена револуционарност не огледа само у покличима већ и кроз [...]
За Хомерово име везане су Илијада и Одисеја, епови који представљају најоригиналнију творевину хеленског духа. [...]
1. Хасанагиница – од баладе до драме Хасанагиница је народна балада, настала у патријархалном муслиманском друштву, [...]
Одговор на питање како човек може „знати”, односно, веровати да Бог постоји, Достојевски нуди већ у Неумесном збору [...]
Иако је у недоречености стиха и сам редовно проналазио своју немоћ, Бранко Миљковић неће осудити неразумљиву [...]