Пратите писменицу на друштвеним мрежама.

Затворите.
У речницима страних речи може се прочитати да је библиотека грчког порекла и да је сложена од две речи: biblion [...]