Muškolični brojevi


Muškolični brojevi su imenički brojevi za grupe u kojima su isključivo lica muškog pola, npr. dvojica ljudičetvorica braćevas petoricabilo ih je desetorica.

Uz imeničke brojeve na -ica upotrebljava se imenica u obliku genitiva množine (trojica studenatapismo četvorici studenata), odnosno genitiva zbirne imenice (šestorica braće).

Muškolični brojevi se gramatički slažu sa pluralskim oblicima predikta u sadašnjem ili budućem vremenu, npr. Dvojica odustajuDvojica će odustati. Ako je muškolični broj subjekat ili u sastavu subjekta, a predikat u prošlom vremenu, onda predikat može imati ili oblik množine na -a, npr. Dvojica su odustala, Petorica su ostala, ili oblik množine na -i, npr. Dvojica su odustaliPetorica su ostali.

Normativna gramatika srpskog jezika, drugo, izmenjeno i dopunjeno izdanje, Matica srpska, Novi Sad, 2014.

Ostavite komentar.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena zvezdicom.

Pismenica vam preporučuje da pročitate i...

odredbeni-recenicni-clanovi
Odredbeni rečenični članovi
08/04/2020
60
Šesdeset ili šezdeset
08/03/2018
osvoj
Nagradna igra: osvoji ili osvoj
23/02/2016
novine
Novine ili novina
18/01/2016
telebek
Nekad su nam jezik kvarili stranci, a danas to radimo mi sami
31/12/2015
predajuci
Predajući ili predavajući
30/12/2015
ona-ju-ili-je
Akuzativ jednine zamenice ona: ju ili je?
27/12/2015
isti-tata
„Ona je isti tata” ili „Ona je ista tata”?
16/12/2015
menjam-kolegu
Menjam koleginicu
12/12/2015