Odredbeni rečenični članovi


Odredbeni rečenični članovi su:

→ atribut,

→ atributiv,

→ apozicija,

→ apozitiv,

→ adverbijal.

Odredbeni rečenični članovi su sekundarni rečenični članovi koji zavise neposredno ili posredno od rečeničnog člana koji određuju i najčešće nisu obavezni delovi rečenice, nego mogu biti izostavljeni bez posledica po gramatičku prihvatljivost rečenice.

Odredbe u imeničkoj sintagmi razlikuju se, pre svega, po mestu u odnosu na glavni član sintagme i po jačini značenjske veze s njim.

Normativna gramatika srpskog jezika, drugo, izmenjeno i dopunjeno izdanje, Matica srpska, Novi Sad, 2014.

Ostavite komentar.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena zvezdicom.

Pismenica vam preporučuje da pročitate i...

kongruentni-atributi
Kongruentni atributi
12/04/2020
41
Muškolični brojevi
05/04/2020
osvoj
Nagradna igra: osvoji ili osvoj
23/02/2016
novine
Novine ili novina
18/01/2016
telebek
Nekad su nam jezik kvarili stranci, a danas to radimo mi sami
31/12/2015
predajuci
Predajući ili predavajući
30/12/2015
ona-ju-ili-je
Akuzativ jednine zamenice ona: ju ili je?
27/12/2015
isti-tata
„Ona je isti tata” ili „Ona je ista tata”?
16/12/2015
menjam-kolegu
Menjam koleginicu
12/12/2015