Guskica ili guščica


Guskica je hipokoristik, a guščica je deminutiv.

Ispred sufiksa za izvođenje deminutiva i hipokoristika -ica i -ić suglasnici k, g, h imaju neujednačenu sudbinu.

Najčešće se zamenjuju glasovima č, ž, š: ručica, slačica, nožica, knjižica, snašica, mušica; račić, rožić, trbušić i sl.

Međutim, često ostaje neizmenjeno -kica, a ponekad i -gica, -kić.

K ostaje neizmenjeno ispred -ica kada se osnova reči završava suglasničkim grupama ćk, ck, čk, uz retke izuzetke i tk: voćkica, kockica, tačkica, pripovetkica (i pripovečica). Ne menja se ni zg u mazgica, tezgica niti čk u točkić.

Promena izostaje u hipokoristicima: sekica, bakica, čikica (čičica od čiča), rukica, nogica (ali deminutiv: rukica, nogica), majkica (u značenju bakica).

Promena takođe izostaje kod ličnih imena, u tepanjima: Jelkica, Đokica, Olgica, Vukica i sl., ali uz dvojstva: Ankica i Ančica, Dubrovkica i Dubrovčica i sl.

Promena izostaje i kod kraćih reči (kako domaćih tako i stranih), posebno ukoliko nemaju deminutivno značenje ili ako bi se usled glasovne promene značenje reči udaljilo od svoje osnove: benkica, parkica, koskica, kukica, strehica, čergica itd.

Vidi guski ili gusci.

Ostavite komentar.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena zvezdicom.

Pismenica vam preporučuje da pročitate i...

glasalistegasajt
Glasali ste ga ili glasali ste za njega
19/12/2019
frankenstajn
Frankenštajn ili Šrankeštajn
20/10/2019
hirurški
Hiruški ili hirurški
18/10/2019
cernobililicernobilj
Černobil ili Černobilj
16/10/2019
naziviskolskihpredmeta
Kako se pišu nazivi školskih predmeta
16/10/2019
slaufilislauh
Šlauf ili šlauh
15/10/2019
60
Šesdeset ili šezdeset
08/03/2018
sareneti
Šareneti ili šareniti
08/03/2018
stramplice
Štramplice ili štranplice
07/12/2017