Kaluđericin ili kaluđeričin


Pravilno je kaluđeričin, a ne kaluđericin.

Od imenica na -ica, izuzimajući one koje pred tim sufiksom imaju č, prisvojni pridev se završava na -ičin: kraljičin, caričin, kuvaričin, izdajičin, Novičin, Miličin, Vladičin (: Vladica), Dušičin, Maričin, Peričin, Ružičin, Koštuničin (: Koštunica) itd.

Ostavite komentar.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena zvezdicom.