Пратите писменицу на друштвеним мрежама.

Затворите.

Свакодневно се сусрећемо за различитим варијантама овог термина. Најраспрострањенији је оригинални енглески назив e-mail,  али и састављено email, и скраћено mail.

Често чујемо и дуже облике електронска пошта, електронска порука, електронско писмо.

Такође је честа употреба мејл, е-мејл, е-мајл итд.

Шта Правопис каже о писању ове речи?

Правилно је само имејл и скраћено – мејл. Множина гласи имејлови и мејлови.

Имејл-адреса пише се са цртицом.

E-mail је дозвољено једино у писању адреса и посетница.

Види веб-сајт или вебсајт.