Pratite pismenicu na društvenim mrežama.

Zatvorite.

Svakodnevno se susrećemo za različitim varijantama ovog termina. Najrasprostranjeniji je originalni engleski naziv e-mail,  ali i sastavljeno email, i skraćeno mail.

Često čujemo i duže oblike elektronska pošta, elektronska poruka, elektronsko pismo.

Takođe je česta upotreba mejl, e-mejl, e-majl itd.

Šta Pravopis kaže o pisanju ove reči?

Pravilno je samo imejl i skraćeno – mejl. Množina glasi imejlovi i mejlovi.

Imejl-adresa piše se sa crticom.

E-mail je dozvoljeno jedino u pisanju adresa i posetnica.

Vidi veb-sajt ili vebsajt.