Пратите писменицу на друштвеним мрежама.

Затворите.
НЕПРАВИЛНО ПРАВИЛНО
 за бога (речца)  забога (речца), али за бога милога
 завистан (од глагола зависити)  зависан (од глагола зависити)
 зависан (у значењу завидљив)  завистан (у значењу завидљив)
 завршетци  завршеци
 загасито црвен  загаситоцрвен
 загрижена (јабука)  загризена (јабука)
 задатци  задаци
 задњенепчани  задњонепчани
 заинат  за инат
 Зајичар  Зајечар
 за кратко (прил.)  закратко (прил.)
 закуски (дат.)  закусци (дат.)
 замаглење  замагљење
 замерки (дат.)  замерци (дат.)
 замки (дат.)  замци (дат.)
 занешен  занесен
 запаљенски (процес)  запаљењски (процес)
 захрђати  зарђати
 за редом (прил.)  заредом (прил.)
 за сигурно (прил.)  засигурно (прил.)
 заспем, заспеш (заспати)  заспим, заспиш (заспати)
 затруднити  затруднети
 зацелење  зацељење
 златно жут  златножут
 золошки врт  зоолошки врт
 зунбул  зумбул

Најчешће правописне грешке (на слово А)>>

Најчешће правописне грешке (на слово Б)>>

Најчешће правописне грешке (на слово В)>>

Најчешће правописне грешке (на слово Г)>>

Најчешће правописне грешке (на слово Д)>>

Најчешће правописне грешке (на слово Ђ)>>

Најчешће правописне грешке (на слово Е)>>

Најчешће правописне грешке (на слово Ж)>>

НЕПРАВИЛНО ПРАВИЛНО
 жабци (мн.)  жапци (мн.)
 жалос  жалост
 жалосан  жалостан
 жалење  жаљење
 жваки (дат.)  жваци (дат.)
 ждребицин  ждребичин
 желудца, желутца (ген.)  желуца (ген.)
 жетеоц  жетелац
 живити  живети
 жириа (ген.)  жирија (ген.)
 жљезда  жлезда
 жудити (некњ.)  жудети
 журци (дат.)  журки (дат.)
 жуто-зелена (нијанса)  жутозелена (нијанса)

Најчешће правописне грешке (на слово Г)>>

Ова именица има само множину (плуралија тантум).

Мења се по падежима на следећи начин: скрипта, скрипата, скриптима, скрипта, скриптима, скриптима.

Дакле, читате скрипта, а не скрипту нити скрипте.

Приповетки или приповеци или приповетци?

Да ли се каже пузати или пузити?

Правилно је пузати (се), пузам се, (и пужем се), пузаш се, као и пузити, пузим, пузиш итд.

Правилно је само пужење, а не пужање, пузење нити пузање.

Пижама или пиџама?

Који од наведених облика је правилан?

Исправно је приповетки и приповеци, али не приповетци.

Генитив множине гласи приповедака и приповетки.

Пепељуги или Пепељузи?

Јелки или јелци?

Да ли се каже прекјуче или прекључе?

Каже се прекјуче, а не прекључе; исто тако и накјуче, а не накључе.

А прексутра или прекосутра? Правилно је и једно и друго.

Да ли се пише преко пута или прекопута? Прочитајте ОВДЕ.

Предшколски или прешколски или претшколски?

Када се звучни сугласник Д нађе испред безвучних сугласника С и Ш, у писању остаје непромењен.

Каже се предшколски, а не прешколски нити претшколски.

Подценити, потценити или поценити?

Поткултура или подкултура?

Правилно је поткултура; исто тако супкултура, а не субкултура.

Предходни или претходни?