Пратите писменицу на друштвеним мрежама.

Затворите.

Реч је о именици женског рода: опасна зараза, помор, епидемија (обично стоке). У фигуративном значењу представља несрећу, пропаст, погубу.

(Речник српскога језика)

Ево шта Речник српскога језика каже:

сајам: скуп продаваца и купаца који се периодично одржава на одређеном месту ради трговања или закључивања трговачких уговора на темељу изложених узорака;

сајмиште: место где се одржава сајам.

Дакле, није погрешно рећи да ће пацијенти бити смештени на сајмишту.