Пратите писменицу на друштвеним мрежама.

Затворите.

Правилно је написати такозвани, а не тако звани.

Скраћено – тзв.

Реч је о сажетој скраћеници, са првим словом и карактеристичним словима, која се пише са тачком на крају.

Камоли или камо ли?

Постскриптум или поскриптум?

Каже се постскриптум (после свега, накнадно дописано), скраћено P. S. (по правилу латиницом); за додатак постскриптуму P. P. S., што значи пост-постскриптум.

Правопис као исправан начин писања ове скраћенице наводи P. S., П. С. и ПС.

О скраћеницама у српском језику прочитајте ОВДЕ.

Било који од ова два облика да употребите – нећете погрешити. Правилно је и сантиметар и центиметар.

Скраћеница се може писати са тачком или без ње – см и см., цм и цм., уз интернационалну скраћеницу – латинично cm, без тачке.

Почетне скраћенице у српском језику

 

Да би се приликом писања уштедело у простору и времену, прибегава се скраћивању речи. У томе не треба претеривати и требало би скраћивати речи чије је појављивање у одређеном тексту често или предвидљиво.

Скраћенице се, према настанку и начину скраћивања, могу сврстати у неколико група:
опште (домаће) скраћенице, мерне и опште међународне скраћенице, верзалне, вербализоване скраћенице.

Почетне скраћенице су сведене на ужи или шири почетак речи.

Само почетно слово

г. – година или господин,
р. – разред,
т. – тачка или тона,
с. – село или страна,
в. – види или век/вијек,
н. е. – нове ере,
о. г. – ове године,
о. м. – овог месеца,
н. д. – наведено дело,
в. д. – вршилац дужности,
л. к. – лична карта.

✄ Почетна група сугласника

бр. – број,
св. – свеска или свети,
гл. – главни или глагол (глаголски),
стр. – страна (страница),
мн. – множина,
ст. – стари или столеће,
чл. – члан (закона),
и др. – и други (и друго),
и сл. – и слично.

Почетна група до другог самогласника

ул. – улица,
об. – обично,
проф. – професор,
инж. – инжењер,
год. – година,
гимн. – гимназија,
лингв. – лингвистика, лингвистички,
мед. – медицина (медицински),
једн. – једнина.

Почетна група до трећег или до четвртог сугласника

необ. – необично,
геогр. – географија, географски,
биол. – биологија, биолошки,
дијал. – дијалектологија (дијалекатски),
археол. – археологија (археолошки),
неол. – неологизам.

Део речи до суфикса

пољ. – пољки,
рус. – руски,
тур. – турски,
срп. – српски,
грч. – грчки.