Пратите писменицу на друштвеним мрежама.

Затворите.

Сугласници су гласови за које је карактеристично да при њиховом изговору ваздушна струја савлађује препреку у говорним органима.

Подела сугласника по звучности

При изговору звучних сугласника гласне жице трепере, а у изговору безвучних гласне жице не учествују. Осим сугласника Ф, Х и Ц, који немају звучних парњака, сви остали звучни сугласници у српском језику имају своје безвучне парњаке.

Звучни:     Б, Г, Д, Ђ, Ж, З, Џ

Безвучни: П, К, Т, Ћ, Ш, С, Ч

Подела сугласника по начину творбе

По начину творбе сугласници могу бити преградни, струјни и сливени.

Преградни (експлозивни) сугласници формирају се тако што говорни органи стварају потпуну струји, која се затим нагло уклања. Експлозивни сугласници су по звучности организовани у три пара.

Преградни звучни сугласници:     Б. Г, Д

Преградни безвучни сугласници: П, К, Т

Струјни сугласници (фрикативни) формирају се тако што говорни органи стварају теснац кроз који пролази фонациона струја. Они такође могу бити звучни или безвучни.

Струјни звучни сугласници:     З, Ж, (В)

Струјни безвучни сугласници: С, Ш, Ф, Х

Глас В је по месту изговора (уснено-зубни) једнак гласу Ф, али се не понаша као звучни парњак гласа Ф него као сонант.

Сливени сугласници (африкате) имају у свом саставу сливене елементе преградног и струјног сугласника.

Сливени безвучни сугласници: Ц, Ч,Ћ

Сливени звучни сугласници:     Џ, Ђ

Сонанти у српском језику>>