Пратите писменицу на друштвеним мрежама.

Затворите.

У мушком роду не долази до упрошћавања сугласничке групе губљењем т. У женском и у средњем роду, међутим, долази.

Правилно је мастан, а не масан; али масна, а не мастна и масно, а не мастно.

Изван норме су и облици: часан, болесан, посан, страсан, врсан и сл. Правилно је частан, болестан, постан, страстан, врстан.

Правилно је азбестни, а не азбесни.

Сугласничка група стн остаје непромењена.

Такође и у примерима новијих позајмљеница: аористни, крстни, протестни, контрастни итд.

Изузетак је придев робусни, будући да он није, као остали наведени придеви, настао од именице са ст у основи.

Стн се чува у домаћем прстни (према прст) да би се направила разлика од прсни (од прса).

Види масан или мастан.