Пратите писменицу на друштвеним мрежама.

Затворите.
Одвојено се пишу предлошке везе са личним заменицама: преда мном, пода мном, са мном, за мном, уза ме, уза те, [...]
Правилно је написати такозвани, а не тако звани. Скраћено – тзв. Реч је о сажетој скраћеници, са првим словом и [...]
Називи научних дисциплина и школских предмета пишу се малим словом (нпр. биологија, историја, физика, математика [...]
Из почетка или испочетка? У значењу од почетка, с почетка пише се одвојено – из почетка, нпр. Кренимо из почетка. У [...]