Пратите писменицу на друштвеним мрежама.

Затворите.

Одредбени реченични чланови су:

→ атрибут,

→ атрибутив,

→ апозиција,

→ апозитив,

→ адвербијал.

Одредбени реченични чланови су секундарни реченични чланови који зависе непосредно или посредно од реченичног члана који одређују и најчешће нису обавезни делови реченице, него могу бити изостављени без последица по граматичку прихватљивост реченице.

Одредбе у именичкој синтагми разликују се, пре свега, по месту у односу на главни члан синтагме и по јачини значењске везе с њим.

Нормативна граматика српског језика, друго, измењено и допуњено издање, Матица српска, Нови Сад, 2014.