Pratite pismenicu na društvenim mrežama.

Zatvorite.

Muškolični brojevi su imenički brojevi za grupe u kojima su isključivo lica muškog pola, npr. dvojica ljudičetvorica braćevas petoricabilo ih je desetorica.

Uz imeničke brojeve na -ica upotrebljava se imenica u obliku genitiva množine (trojica studenatapismo četvorici studenata), odnosno genitiva zbirne imenice (šestorica braće).

Muškolični brojevi se gramatički slažu sa pluralskim oblicima predikta u sadašnjem ili budućem vremenu, npr. Dvojica odustajuDvojica će odustati. Ako je muškolični broj subjekat ili u sastavu subjekta, a predikat u prošlom vremenu, onda predikat može imati ili oblik množine na -a, npr. Dvojica su odustala, Petorica su ostala, ili oblik množine na -i, npr. Dvojica su odustaliPetorica su ostali.

Normativna gramatika srpskog jezika, drugo, izmenjeno i dopunjeno izdanje, Matica srpska, Novi Sad, 2014.

Broj hiljada se u konstrukcijama sa kongruentnim atributom u morfološkom pogledu ponaša kao imenica: jedna hiljada, od jedne hiljade…, ta hiljada, te hiljade

U konstrukcijama s nazivima mernih jedinica upotrebljava se nepromenljivi oblik hiljadu: hiljadu dinara, koji se upotrebljava i u sastavu dvočlanih i višečlanih brojeva: hiljadu dvesta dinara, hiljadu devetsto devedeset itd.  

Devetsto ili devesto?