Pratite pismenicu na društvenim mrežama.

Zatvorite.

Sigurno ste čuli ili izgovorili da je neko crnomanjast. Da li ovaj pridev znači da je reč o niskoj osobi crne kose? Ili, možda, da je kosa te osobe „malo crna”? Šta zapravo znači manjast?

Postoje mišljenja da je ovo „manjast” povezano sa komparativom manji i da crnomanjast, u stvari, označava omanju osobu crne kose i(li) puti. Da li je crnomanjasta osoba niska?

Pridev crnomanjast složenica je od prideva crn i stare slovenske reči mast sa značenjem „boja” (od koje su i reči masnica, mastilo), kao i odgovarajućeg sufiksa. Zatim je od prvobitnog oblika crnomastnjast dobijeno crnomanjast, što znači „čovek crne crne boje (masti)”.

Prvobitno se ovaj pridev odnosio na boju puti, da bi kasnije ovim značenjem bila obuhvaćena i kosa. Crnomanjast je onaj koji ima tamnu put i tamnu kosu, nevezano za visinu i stas.  Danas je, međutim, to osoba tamne kose i očiju bez obzira na to kakve je boje koža.

Dakle, crnomanjasta osoba je osoba tamnog tena i tamne kose, ali ne mora da bude niskog rasta.