Пратите писменицу на друштвеним мрежама.

Затворите.

Сигурно сте чули или изговорили да је неко црномањаст. Да ли овај придев значи да је реч о ниској особи црне косе? Или, можда, да је коса те особе „мало црна”? Шта заправо значи мањаст?

Постоје мишљења да је ово „мањаст” повезано са компаративом мањи и да црномањаст, у ствари, означава омању особу црне косе и(ли) пути. Да ли је црномањаста особа ниска?

Придев црномањаст сложеница је од придева црн и старе словенске речи маст са значењем „боја” (од које су и речи масница, мастило), као и одговарајућег суфикса. Затим је од првобитног облика црномастнјаст добијено црномањаст, што значи „човек црне црне боје (масти)”.

Првобитно се овај придев односио на боју пути, да би касније овим значењем била обухваћена и коса. Црномањаст је онај који има тамну пут и тамну косу, невезано за висину и стас.  Данас је, међутим, то особа тамне косе и очију без обзира на то какве је боје кожа.

Дакле, црномањаста особа је особа тамног тена и тамне косе, али не мора да буде ниског раста.