Пратите писменицу на друштвеним мрежама.

Затворите.

Оловки или оловци?

Датив именице оловка гласи оловци, а не оловки.

Генитив множине је оловака, а не оловки.

Јелки или јелци?

Поправки или поправци?

Журки или журци?

Често чујемо: Вади руке из устију. – Од устију до устију и сл.

Реч је о неправилном облику именице уста.

Генитив од уста гласи – уста, не устију.

Набавки или набавака?

Мотака или мотки?