Pratite pismenicu na društvenim mrežama.

Zatvorite.

Kada se glagol u infinitivu završava na -ti, pomoćni glagol hteti se piše sastavljeno sa glavnim glagolom (mislićemo, učićemo, pisaćemo, javićemo itd.).

Međutim, kada se glagol u infinitivu završava na -ći, u futuru se uvek piše spojeno sa glagolom hteti (ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će).

Dakle, pravilno je javiću (ili – ja ću javiti), a ne rastavljeno – javi ću.