Пратите писменицу на друштвеним мрежама.

Затворите.

Глагол контактирати значи остварити везу или контакт са неким, па уз себе захтева именицу у инструменталу са предлогом с(а).

Нисте контактирали пријатеља, већ сте контактирали са пријатељем. Дакле, неправилно је рећи контактирати некога; правилно је само контактирати са неким.

Кореспонденција или коресподенција?

У вези тога или у вези са тим(е)?