Pratite pismenicu na društvenim mrežama.

Zatvorite.

Kako je pravilno: plačući ili plakajući?

S obzirom na to da znamo da se glagolski prilog sadašnji gradi tako što se na oblik trećeg lica množine u prezentu doda nastavak -ći, ne bi trebalo da bude dileme. Ne kaže se oni plakaju, već oni plaču; plaču + ći daje plačući.

Dakle, pravilno je plačući, a ne plakajući.

Isto tako i: poznajući, a ne poznavajući, jer oni ne poznavaju, nego poznaju; predajući, a ne predavajući, jer ne predavaju, nego predaju; dišući, a ne disajući, jer ne disaju, nego dišu itd.