Pratite pismenicu na društvenim mrežama.

Zatvorite.

Glagolski prilog sadašnji gradi tako što se na oblik trećeg lica množine u prezentu doda nastavak -ći. S obzirom na to da se ne kaže oni predavaju, već oni predaju, jasno je da predaju + ći daje predajući, a ne predavajući.

Dakle, nastavnik je širio znanje predajući o glagolimaa ne predavajući o njima.

Da li nastavnik menja kolegu ili zamenjuje kolegu?

 

 

Kako je pravilno: plačući ili plakajući?

S obzirom na to da znamo da se glagolski prilog sadašnji gradi tako što se na oblik trećeg lica množine u prezentu doda nastavak -ći, ne bi trebalo da bude dileme. Ne kaže se oni plakaju, već oni plaču; plaču + ći daje plačući.

Dakle, pravilno je plačući, a ne plakajući.

Isto tako i: poznajući, a ne poznavajući, jer oni ne poznavaju, nego poznaju; predajući, a ne predavajući, jer ne predavaju, nego predaju; dišući, a ne disajući, jer ne disaju, nego dišu itd.