Pratite pismenicu na društvenim mrežama.

Zatvorite.

Doživljaj ljubavi u delima Bore Stankovića, bez obzira na to da li je reč o istinskoj ljubavi ili samo o jakoj strasti, ili i o jednom i o drugom, uvek je punokrvno istinit. Žena i ljubav prema ženi (odnosno ljubav muškarca i žene) nesumnjivo zauzimaju jedno od centralnih mesta u stvaralaštvu ovog pisca. Bilo da je posredi socijalno-ekonomska drama jednog društva, porodični udes ili tragična sudbina pojedinca, šta god da je povod ili posledica određene radnje, u prvi plan uvek izbija ljubavna priča, po pravilu – nesrećna.

U Stankovićevom Vranju, kaže Dučić, kao da se nikad ne spava, nego se ljubi i plače dan i noć, kao nekad u trubadurskoj Provansi. Čini se da je ljubav svemoguća, da može srušiti svaku, i najveću prepreku pred sobom. Ako ne ljubav, onda žena svakako najsnažnije „pomera” čoveka. Borini junaci se, iako retko delaju da bi ono što žele i ostvarili, povode za dramom i čežnjom zaljubljenog srca, zbog koje se čini da je sve izgubljeno, da propada svet.

borba-erosa-i-etosa

Analazirajući snagu uticaja ljubavi i žene na ličnost i stvaralaštvo Bore Stankovića, Jovan Dučić piše: „Ja sam dobro poznavao Borisava Stankovića. Duboko moralan lično i krajnje uzdržljiv, Stanković, moj prijatelj, govorio mi je nekad i u običnim mladićskim razgovorima tako jezivo i uplašeno o ženi, kao što se govori samo o zemljotresima i o pomorima.”

Ispratimo li od početka do samog kraja sve, pa čak i epizodne ljubavne priče opisane u delima Bore Stankovića, uvidećemo da se nijedna ne ostvaruje do kraja. Zašto je to tako?

U psihologiji čitavog sveta koji je Stanković u svojom pripovetkama, romanima i dramama oživeo preovlađuje, pre svega, strastvenost. Od strasti niko nije zaštićen, naprotiv. Čak i „božji ljudi” od nje stradaju. Ukoliko je ličnost psihološki kompleksnija, utoliko više je strast u njoj desruktivnija. Do potpune realizacije ljubavi ne dolazi, i pored snažnih emocija, jer se željena ljubav ne traži dovoljno uporno i predano; junacima nedostaju snaga i volja da se sa preprekama izbore, pa svaki unutrašnji impuls na kraju biva stavljen u drugi plan. Unutrašnje zabrane, prouzrokovane spoljašnjim, deintenziviraju i lagano uništavaju strast i želju za realizacijom ljubavi. Potencijalni ljubavnici i srećnici se za tili čas , prepušteni jednom jedinom izboru, jer bi svaki drugi predstavljao neoprostivi bunt, pretvaraju u istrošene, prazne, izgubljene i u svakom pogledu unesrćene osobe.

Jerotićev tekst, „Erotsko u delu Bore Stankovića” na vrlo zanimljiv način pokušava da da odgovor na pitanje zašto se Borine ljubavi (one iz privatnog života, kao i one predstavljene u njegovim delima) nikada ne ostvaruju. Naime, pretpostavka da je lik majke, snažnog, ali kratkog delovanja, morao biti jako utisnut u piščevom sećanju, ostavljajući u jednom delu njegove Anime idealizovan lik žene uopšte, izgleda sasvim osnovana. Sa druge strane, suprotnu polovinu piščeve Anime predstavljala je baba Zlata, energična, ambiciozna, samouverena i otresita žena, koja je Boru odnegovala usled ranog gubitka roditelja. Svakako, nije bilo nimalo jednostavno pomiriti i uskladiti u sebi ova dva suprotna lika Anime. Nedostatak snažnih muških likova u Borinom detinjstvu i preovladavanje dominantnih ženskih figura uticalo je neopozivo, kako na Borinu ličnu slabost u sukobu sa životom u Vranju, a potom i u Beogradu, tako i na delovanje njegovih književnih likova.

Snovi o ljubavi, često prisutni kao prateći deo mnogih ljubavnih priča ovog pisca, mogu se posmatrati kao neka vrsta kompenzacije za razna lišavanja, počevši od onih u ranom detinjstvu (gubitak roditelja), do onih u već zrelom dobu (nezadovoljstvo i neispunjenost u ljubavi, sukobi sa okolinom). Vladeta Jerotić primećuje: „A šta tek treba reći kao psiholog o Borinoj ženi koju je upoznao, prema Siniši Paunoviću, na maskenbalu, maskiranu u mornarsko odelo! Kad se oženio njome bilo mu je dvadeset sedam, njoj trudeset godina. I sada ne znam zašto se njome oženih. Znam da je nikad ne videh radosnu, nasmejanu. Uvek sa stisnutim usnama, kosim pogledom i tihim disanjem (iz Stankovićevog pisma koje se čuva u Narodnoj biblioteci u Beogradu)”.

Po Jerotićevom mišljenju, Borino pisanje, na neki način, predstavlja vid sublimacije erosa. Svaki uspeli lik u njegovom stvaranju lična je sublimacija silne unutrašnje čežnje i tragike neizbežnog promašaja u ljubavi. Povodom Nečiste krvi Jerotić se pita: „Zar svekar Marko u Nečistoj krvi, koji ogromnom snagom savlađuje isto tako ogromnu strast prema Sofki, ali onda sebe uništava, kao u grčkim tragedijama, nije sam pisac koji nadvladava neispunjen eros, ali i onda ne može da izbegne uništavanje sebe, iako postepeno? Zato se moramo upitati nije li u Marku – Bori bilo nekog viška strasti, godinama nagomilavane, a neiživljene strasti, koja zbog toga nije više mogla ostati samo erotska, već je postala i agresivna strast, opasna za druge (Sofku), otud i samokažnjavanje da se ne bi neko drugi uništio!”.

U životima Borinih ličnosti strast se snažno ispoljava u mnogobrojnim oblicima, počevši od onog zdravog i očekivanog zahteva čovečje krvi i mesa, preko morbidnih prohteva u incestu, svekra prema snaji, pa i oca prema ćerki. Tako se, usled sukoba onoga što jeste i onoga što „bi trebalo”, vodi nepresušna unutrašnja borba između viših čistijih pobuda i najgrubljih čulnih pobuda. Međutim, strast nikada ne trijumfuje; njoj se uvek na putu preprečuju ogromne i fatalne prepreke, koje je na kraju uguše. Tako je čitavo književno delo Bore Stankovića jedna očajna pesma nezadovoljene strasti, otpevana od strane posebno ženskih, ali i muških likova.

Priča o prošlosti, snevanje o njoj, žal za mladost, kao i druge teme sličnog usmerenja, nisu samo uslovi psiholoških i emotivnih pročišćenja u životima neostvarenih ličnosti Stankovićeve proze već i nova mogućnost književne forme. Naime, prošlost kao konrapunktna tema i vrednost omogućavala je Borisavu Stankoviću da svoje junake stavlja u potpuno nove i neočekivane egzistencijalne situacije. Ispovedajući prošlost, Bora Stanković je ostao savremen.

„Niko u srpskoj književnosti pre Borisava Stankovića nije ispoljio stvaralačku spremnost da ide do kraja u razvijanju tabu-motiva seksualnosti. Prvi je on prozreo i prezreo patrijarhalni stid pred Erosom. Prvi južnjak u srpskoj književnosti uneo je u nju, stidljivu i patrijarhalno zazorljivu, ono što se anegdotski veruje za južnjačko poreklo – jaku krv, plotsku veru, erotski naboj, strasnu potrebu za slobodom i radošću seksualnosti. Ali je uneo u nju i južnjački toplu setu što to neponovljivo erotsko bogatstvo mora u ništa da otide pred cenzurama spolja i iznutra. Svu svoju umetnost Bora Stanković je posvetio ljudskoj žudnji za ljubavlju i slobodom. Nadahnut tim idealima, on je naš savremenik, a to će ostati i budućim naraštajima.”

Uvela ruža Bore Stankovića>>

Autor: Danica Petrović

Borisav Stanković, „po vranjanski prozvan Biza, ili Bora Zlatin, siroče bez oca i majke, rođen je u Donju malu, kraj Kuso blato” (O Bori Stankoviću, Dela Borisava Stankovića, priredio Ž. Stojković) 1876. godine, od oca Stojana i majke Vaske. Deda po ocu, koji je došao sa sela, bio je obućar u Vranju, oženjen Zlatom, iz nekad ugledne trgovačke porodice Jovčića. Posle Ilijine smrti, Zlata se preudala, ali joj je i drugi muž, trgovac, ubrzo umro. Od nasleđa je podigla kuću i dala sina na očev zanat. Stojan, obućar u Gornjoj mahali, bio je i čuveni pevač. Bori Stankoviću je bilo svega pet godina (1881) kada mu je umro otac, a nepunih sedam kada mu je umrla i majka (marta 1883). O svom detinjstvu pisac je imao običaj da govori i u nekim od svojih pripovedaka (Uvela ruža, Na ovaj svet, Tetka Zlata), a motivi iz njegovog rodnog kraja postaće veoma česti u celom njegovom stvaralaštvu.

Bora je gimnaziju završio u Nišu. Kao veoma siromašan učenik, primao je stipendiju, a materijalno su ga pomagali i sami profesori, naročito Milivoje Simić, koji je piščev rad pratio i kasnije.

Godine 1896, Stankoviću umire baba Zlata: „Poslednja duša koja postojaše za me. Poslednji kut moga stana, poslednji ogranak moje rodbine, baba moja, umrla je! Ni oca, ni majke, ni brata, ni sestre, nigde nikoga. Sem nje. A ona me je od mrvu mrvku odnegovala. Nje nema više” (O Bori Stankoviću, Dela Borisava Stankovića, priredio Ž. Stojković). Čuvena baba Zlata poslužiće Bori kao prototip za neke njegove likove u kasnijem stvaralaštvu.

Osmi razred gimnazije u Nišu završio je sa dobrim uspehom. Iste jeseni upisuje se na Pravni fakultet Velike škole u Beogradu – ekonomski odsek. „Nisam hteo filozofiju da učim“, kaže Bora, „jedino zbog latinskoga i grčkog jezika, koji sam veoma teško učio, kao i zbog matematike. Posle svršene škole ostao sam bez službe državne. (…) Na književnosti počeo kao đak. Prvo sa pesmama u dečje listove, a posle sa pripovetkama. U početku bez uspeha” (O Bori Stankoviću).

U Brankovom kolu (II 21, 1896) izlazi mu pesma Počuj pesmu, a prvu svoju pripovetku, Stanoja, objavljuje u Iskri, da bi u istom tom časopisu zatim objavio još dve: Đurđev dan i Prva suza, a u sarajevskoj Nadi – Tajne bolove.

Godine 1898. izlazi mu prva zbirka pripovedaka Iz starog jevanđelja, a 1900. objavljuje pripovetke Gugutka, Naš Božić, Stari dani, Naza. Ove godine (1900) objavljuje i Nečistu krv u nastavcima (Gradina, Niš, u br. 5, 6, 7, 8), a dešava se i prvo izvođenje Koštane u Narodnom pozorištu u Beogradu. Pogledajte kako je izgledala Borina Koštana.

Materijalne teškoće sve vreme prate pisca, a ubrzo biva i otpušten iz službe zbog neurednog dolaska na dužnost (praktikant Ministarstva prosvete na radu u Narodnom pozorištu), da bi dva dana kasnije bio postavljen za praktikanta Ministarstva inostranih dela.

Godine 1902. izlaze mu tri knjige: Stari dani, Božji ljudi, Koštana, a počinje da objavljuje i drugi svoj roman u nastavcima, Pevci. Naredne godine, u Kolu objavljuje i trći svoj roman (u šest nastavaka), Gazda Mladen.

Stanković se 27. januara 1902. godine oženio Angelinom Milutinović. Godinu dana kasnije, rodila se kćerka Desanka; kum na krštenju bio je Branislav Nušić. Ubrzo zatim, Bora dobija stipendiju Ministarstva prosvete i, sa platom pisara ministarstva finansija i dodatkom iz Finansijskog pregleda, odlazi u Pariz 1903. O Stankovićevom jednogodišnjem boravku u Parizu nema mnogo podataka. Tražio je da ostane još godinu dana, ali mu to ipak nije bilo odobreno, pa je, pošto mu je prethodno već bio ukinut dodatak stipendiji, vraćen natrag.

U znak protesta, Bora upućuje otvoreno pismo tadašnjem ministru spoljnih poslova, Nikoli Pašiću (preko Dnevnog lista), da bi, po povratku u Beograd, izuzetno ozlojeđen na svoje pretpostavljene, podneo ostavku i imao dosta neprilika u službi. Upućuju ga kao carinika u Mokru Goru, zatim, kao poreznika, u Niš. U takvim okolnostima Bora Stanković se pridružuje književnicima koji su se, iz sličnih razloga, osećali „suvišnima u Srbiji”.

Godine 1904. pisac dobija i drugu kćer, Stanku; ovog puta na krštenju kum je bio Janko Veselinović.

Pošto Letopis Matice srpske nije prihvatio piščevu ponudu (upućenu uredniku Milanu Saviću) da roman Nečista krv izlazi u nastavcima, a da ga pisac naknadno preštampa, kako bi došao i do para i do knjige , Bora odlučuje da sam objavi ovaj roman.

Godine 1913. Boru premeštaju u Ministarstvo prosvete i vera, na dužnost referenta crkvenog odeljenja. Rodila se i treća Stankovićeva kćer, Ružica.

Pred zgradom Pozorišta, 21. oktobra oko podne, pozlilo mu je. Prenet svojoj kući, izdahnuo je istog tog dana, pred ponoć. Umro je u svojoj pedeset i drugoj godini života. Njegovom smrću srpska književna scena izgubila je jednog od najmoćnijih predstavnika naše pripovetke. „Nesrećno je što je Borisav Stanković umro baš u trenutku kad se vraćao književnome radu” (O Bori Stankoviću).

Može se bez dvoumljenja tvrditi da je moderna srpska proza počela da živi punim životom tek u delu ovog pisca. „Sa Borisavom Stankovićem dogodio se čudan slučaj: pisac sa najviše spoljnog lokalnog obeležja, najregionalniji na prvi pogled i najuže vezan za jedan skučeni prostor, za jedan predano negovani horizont, za jedan poseban maleni svet i jedan posebno maleni život u njemu, toliko je širinom i moćnošću umetnički ostvarenoga života iz tog mikroskopskog životnog jezgra dosegao granice jedne vidovito naslućene i kroz slutnje tako vidovito pokazane naše opštosti, da je najpotpunije i najdalekosežnije otkrio neke elementarne suštine o čoveku i njegovom žiću u ovome našem balkanskom kutku” (Milan Bogdanović, predgovor Sabranim delima Borisava Stankovića). On je prvi veliki reformator srpske proze, tvorac nove književne škole, začetnik simbolističkog stila u srpskoj pripoveci.

Ipak, Boru Stankovića ne možemo svrstati u tesne i usko omeđene konkretne škole, iz razloga što se na njemu ne mogu primenjivati uobičajene klasifikacije.Iako su mu vrlo često bili bliski ruski pisci klasici, takođe i Francuzi, on je ipak uvek ostajao svoj i na svome. Već svojim prvim književnim ostvarenjima, Bora Stanković pokazuje izuzetan dar za pisanje, veliku originalnost i umetnički instikt.

Stanković ne predstavlja nikakvu formalnu prekretnicu za srpsku književnost, kao što su, recimo, Dučić i Rakić predstavljali za srpsku liriku; naprotiv, on je „stihijski mrzeo zakonodavca naše književnosti Bogdana Popovića i sve Bogdane, sve zapetaše i sve književne bakale” (Stanislav Vinaver, Bora Stanković i pusti tursko), ali je kao niko pre njega obogatio našu pripovetku dubokim i retkim psihološkim opažajima i osvežio je snažnim lirizmom.

On duboko oseća sve ono o čemu piše. Stanković je prevazišao statički i objektivizovani folklorni realizam, oslonjen na tekovine pozitivizma XIX veka, zamenivši ga svojevrsnim psihološkim subjektivizmom. Sima Pandurović zabeležio je jednu, za ovu tvrdnju značajnu, Borinu izjavu. Naime, jednom prilikom mu je neko uredništvo zatražilo jednu pripovetku, ali što je moguće pre, Bora je bio nezadovoljan, ljutio se, i tom prilikom mu je rekao: „Oni misle to je tek tako: daj mi priču, kad njima treba. Oni ne znaju da ja svaku svoju pripovetku odbolujem” (Sima Pandurović, Oni ne znaju da ja svaku svoju pripovetku odbolujem).

Dok piše, Stanković se ispoveda, i upravo po tome je ono što jeste. Među mnogim nekrolozima i člancima povodom smrti Bore Stankovića, posebno je, za potpunije shvatanje njegove poetike i njegovog načina pisanja, zanimljiv i važan napis koji je objavljen u Vremenu, na dan sahrane piščeve. U članku je zabeleženo Stankovićevo objašnjenje povodom dileme da li on opisuje ono što je sam video i doživeo, ili je sve to produkt njegove bujne imaginacije: „Jok, ne izmišljam, ama odnekud pamtim, sve sam to slušao, a jesam nešto baš i video. Još kad sam bio sasvim mali, kad mi je najslađe bilo da sedim materi u krilu, slušao sam razgovore koji su preda mnom, kao detetom koje ništa ne razume vodile komšike i rođake moje matere s njom, pri kafi. Zbilja, nisam onda, ništa razumevao, ali sam nekako pamtio, i najsitnije sitnice. A i video sam štošta. Vodila me mati, još kao dete, na muško u amam, i inače svuda sa sobom na porodične sedeljke, slave, svadbe. Otac mi rano umro, pa smo bili sami, i sve jedno drugom do ušiju. (…) A i omatoreo sam pre druge dece. Posle sam još sretao mnoge od onih starih, već sasvim stare, i oživljavao ih, podmlađivao, po pričama o njima, koje su mi, mesto da ih zaboravljam, postajale sve jasnije, i sa sve više sitnica, detalja” (O Bori Stankoviću).

Borino detinjstvo, mladost, ono što je sam doživeo ili ono što je čuo i video ostavili su, nesumnjivo, veliki trag u celokupnom njegovom kasnijem stvaralaštvu, što, naravno, ne znači da je ova autobiografska komponenta presudna i po značaju primarna za njegov rad. Bogata imaginacija piščeva uspešno je preoblikovala ono iskustveno i uobličila ga u pravu umetnost. Činjenica je da Bora nikada zapravo nije „izašao” iz svoga rodnog kraja; čak i kada je to jedanput pokušao, želeći da inspiraciju za svoja dela nađe i van Vranja, ispostavilo se da Beograd nije u tolikoj i takvoj meri pogodovao piščevom senzibilitetu, kakav je slučaj bio ranije sa Vranjem. Zato mu se Bora stalno vraćao, tražeći u tom malom provincijskom mestu one „večne istine”.

Na primerima pojedinačnih (u velikom broju istinitih) ljudskih subina, u kontekstu tadšnje kulture i društvenog ustrojstva, pokazivao je čoveka uopšte, sa svim njegovim vrlinama, slabostima, mogućnostima, željama i nadama.

U vezi sa stvaralaštvom ovog pisca postoji jedna zabluda, koja se odnosi na njegovu vezanost za kraj u kome je rođen i u kome je odrastao. Većina će reći da je Bora Stanković Vranjanac u svojim knjigama, i da je to presudno za razumevanje i vrednovanje njegovog stvaralaštva. Proza Stankovićeva nije u tolikoj meri lokalno obojena, kako to vrlo često vole da naglašavaju mnogi interpretatori i kritičari njegovog dela. Naprotiv, ona je utoliko više opšta i mnogoznačna jer je, krenuvši od starog Vranja i svega onoga što je život u tom i takvom Vranju podrazumevao, daleko prevazišla pojedinačno i lokalno. Motivi Borinih ostvarenja rađaju se u Vranju, ali ne završavaju na tako uskim granicama.

Autor: Danica Petrović

15 anegdota koje niste znali o Bori Stankoviću>>

Fotografija: srpskaenciklopedija.org

1. Bora Stanković je pisao poeziju.

Bora Zlatin, kako su ga po očevoj majci u školi zvali, je svoju književnu karijeru započeo pisanjem poezije. Bio je gord na svoju poeziju i verovao je da će postići mnogo na tom polju književnosti. Onda je izašla beleška u „Bosanskoj Vili” u Sarajevu 1894. godine, koja glasi: „Dživo u B. i Borko u V. Slabačko je u obojice jeda bude što i bolje! Međutim, pesama imamo na tovare, baš kao što ima i pjesnika na sve strane, samo je mnogo zvanih a malo izabranih”. Posle objavljivanja ove obeshrabrujuće i razočaravajuće beleške, Borisav se zarekao da nikada više neće napisati jednoga stiha. Izgleda da je i održao reč.

2. Drugo je to, drugo, ljubav hoću.

Kada je imao 28 godina, Borisav se oženio na jedan boemski, romantičan način, naime sasvim slučajno, mada je on kao sujeveran čovek duboko verovao da je ta slučajnost bila njegova sudbina. Svoju ženu ugledao je prvi put na jednoj fotografiji u nekom fotografskom izlogu na Terazijama. Bila je odevena kao „maska”, u mornarsko odelo – za maskembal koji se tih dana pripremao u Beogradu. Mada je u to vreme bio na vrhuncu svoje književne slave, Bora je tih dana bio neobično mrzovoljan. Izbegavao je društvo. Međutim kada je tog dana spazio lik mladog „mornara”, zainteresovao se za nepoznatu devojku, rekao je to svojim najbližim drugovima, ali na tome bi ostalo da ga istog dana, uveče, baš ti drugovi nisu pozvali na maskembal. Posle dužeg opiranja on je najzad pristao ali pod uslovom: „Samo da nagvirnemo, pa odmah posle da idemo u Skadarliju na vino”. Prva ličnost koja je srela na ulazu Boru i njegovo društvo bila je devojka „mornar”. Ista onakva „kao da je izašla sad iz fotografije”, kako je to posle Bora govorio. Videvši je, zbunili su se svi, a najviše sujeverni Bora. On je skoro hteo da pobegne, toliko nije znao šta treba da radi. Devojka je, izgleda, to primetila, „osmehnula se blago na njega, ponudila mu da ga odvede do garderobe, i on se pribrao i krenuo za njom, kao omajan . . . I posle toga, cele večeri nije se odvajao od nje. . . I do smrti je ostao pokraj nje!” Jer samo nekoliko nedelja posle te večeri, ona mu je postala žena sa kojom će posle izroditi decu i provesti ceo svoj vek. Bora se često prvo njoj obraćao za sud, kada bi nešto novo napisao. Gospa Angelina čuvala je do smrti, kao najveću amajliju, poslednju nedopušenu Borinu cigaretu, što govori o večnoj zaljubljenosti u svog muža.

3. Prototip Mitka

Najizrazitija ličnost Borine „Koštane”, Mitke, izašao je odavno iz svog dela i hoda među nama. Mitke koji je rođen i koji je živeo u Vranju, za sobom je ostavio uzbudljivu legendu. Prezivao po rodonačelniku svoje familije „Crnom Staji” – Stajić, sem prezimena od njega potiče i bogatstvo ove porodice. Crni Staja rodom iz Pčinje u mladosti je bio puki siromah sa imovinom koja se sastojala od „dve kokoške, jednog magareta, jedne kalenice, dve kašike i jednog grneta”, preko noći postao je najbogatiji čovek u Vranju. To se desilo posle arnautske bune protiv Husejin – paše, čije je blago igrom slučaja došlo sirotom Staji.

Mitke je bio krupan, stasit i lep čovek, divna pogleda, živih pokreta i sigurna hoda. Nosio je fes s kićankom, lepo se oblačio. Za pojasom je imao jatagan i revolver, o vratu fišeklije sa barutom. Bio je vrlo darežljiv. Po zanimanju bio je mutavdžija (tkač pokrovaca i zobnica od kozje kostreti). Znao je nekoliko balkanskih jezika. Bio je radan, njegove njive vazda su bile prve uzorane, vinogradi prvi obrani. Propio se tek kada se oženio. U piću je mogao da bude strašan, mada je trezan bio nasmejan, dobar i vedar čovek. Često je lumpovao s Ciganima i davao im je bogate napojnice, naročito Koštani.

Mitkova tragedija je bila večita nesloga sa ženom. Oženio se po želji starijih, protiv svog srca, i od prvih dana je počeo da se sukobljava sa njom. Godinama nisu ni jeli zajedno, mada su izrodili decu. Vremenom se sasvim odao piću, pa je poslednjih godina života počeo da se napija i kad je sam. Opijajući se sve češće, sukobljavao se i fizički sa ženom.

Tako jedne blage letnje večeri, 4. avgusta 1894. godine, tek što se varoš bila smirila od dnevnog rada i počele se paliti lame po domovima i fenjeri po ulicama, razlegao se iz Mitkove kuće neuobičajeno oštar ženski vrisak. Pošto su ljudi pojurili ka Mitkovoj kući, susedi su vikali „Ubi Mitke Sofku i kćer”. Vikali su, ali niko nije smeo da uđe ni u dvorište, a kamoli u kuću. Za to vreme Sofka je i dalje kukala, bežeći sa svojom ćerkom Savom, ispred razjarenog muža koji ju je već bio zakačio nekoliko puta nožem. Uskoro je stigla i policija koja je pokušala da uđe u kuću, ali je ulaz bio zaključan. Policija je pozvala Mitka da otvori, umesto toga Mitke je ispalio iz svog starinskog pištolja, tane je udarilo u Daneta šnajdera, svi su povikali „Dane šnajder pogina”, čim je čuo da je ubio prijatelja i nevinog čoveka, ispalio je i drugi metak ovog puta sebi u grudi, pošto je „vlast” nasilno otvorila vrata on je već bio mrtav. Sofka i Danče ostali su u životu.

4. Susret s Pasom

Pasa iz „Uvele ruže”, ličnost koju je Borisav unosio u nekolike svoje priče, često i pod pravim imenom, i koja je, izgleda, celoga veka bila njegova neizlečiva rana, bila je Borina prva susetka. Pasa ga je prekorevala što ju je metnuo u novine i knjige, jer ju je, kako je kazala, zadirkivala čaršija. Iz razgovora Pase i Siniše Paunovića, autora knjige „Pisci izbliza” saznajemo nešto više o detinjstvu Bore Stankovića:

– Kakav beše Bora, baba Paso?

– Biza li, Bora li? Mi besmo samo dobri susedi… Metno me u knjige… Kad beše mlad, beše velika kožderina…šaljivčina po vranjski. Obuče prevrnutu babinu škorteljku, pa zaređa od kuće do kuće po maalu, s pljoskom vode u ruci zakićenim cvećem; hoće, veli, da udaje babu, pa nas zove u svatove. Ili tek uzme nečije papuče pa s njima u potok, veli da ih očisti, a one pune vode.

Jedan Borin školski drug, koji nije nastavio višu gimnaziju, a koji tu, preko puta staričine kuće, i danas živi, kaže:

– Brani se Pasa, ali mi svi znamo da je Biza voleo nju, no on posle ode u Beograd, a ona se udade za drugoga. A Pasa beše mnogo, mnogo lepa, i dobra i vredna, čista i pametna devojka.

5. Kako je Bora pisao?

Bora nije imao određeno vreme za rad na nekom delu, već je stvaro po naletu emocija. Imao je svoju sobu u kojoj je radio i gde je mogao biti potpuno sam. U trenucima kada bi razmišljao o onome o čemu je radio, znao se tako zaneti da nije ni čuo ni video nikoga oko sebe. Jednoga dana u prisustvu rođaka, pola u šali, pola u zbilji rekao je: „Blaženi nišči, duhom!… a meni vri u glavi…” I uhvativši se za čelo, skočio je s postelje, otišao pravo u svoju sobicu za rad, zatvorio se, i kao nikad dotle, ostao tamo vrlo dugo, cela tri dana. Tada je stvorio prvu verziju „Nečiste krvi”. Bora je inače pisao parče po parče. Beležio je misli na raznim hartijicama, rečenice, čak i čitave pasuse. Pa onda, kada bi ga uhvatila stolica, kad bi mu se „oznojile ruke”, kako je sam govorio, vraćao bi se poslu i povezivao bi ga u celinu. Stanković nikada nije govorio o svom stvaranju, kao ni o svojim namerama šta misli da piše. Samo kada već napiše, imao je običaj da kaže da su mu se opet „oznojile ruke”. Pišući, pio je kafu za kafom i mnogo pušio, što je, uostalom ,činio i kada nije pisao. Puno je prerađivao, „Nečista krv” je pisana u mnogo verzija.

6. Izgoreli autografi

Poslednja, osma knjiga „Sabranih dela” objavljena je skoro četiri godine posle njegove smrti, 1930. Autografi objavljenih i neobjavljenih dela, posle izlaska osme knjige, vraćeni su piščevoj porodici. Oni su brižljivo čuvani u porodici, sve do Drugog svetskog rata i okupacije, kada su, u toku dva velika bombardovanja Beograda, stradali svi do jednoga. Kasnije je nađen rukopis Borine „Tašane”, kao i pokušaj dramatizacije „Nečiste krvi”, na kojima se vidi da je Bora mešao latinicu sa ćirilicom.

7. Bombardovanje Beograda

Kada je završio „Nečistu krv”, odlučio je da je sam izda; od novca koji je zaradio kupio je jednu gotovu, staru kućicu koju je vremenom prepravljao, doziđivao i udešavao, trudeći se da bude „po vranjanski”. Imao je prostu baštu, zasađenu gusto vinovu lozu donesenu iz Vranja, koja se pružala od ulaza sa ulice do verande u dnu kuće kao kakav tunel. Prvi put je stradala za vreme Velikog rata, i tada je uništeno samo pokućstvo, dok je zgrada ostala čitava, od nameštaja ostao mu je domaći klavir njegove dece i jedno staro porodično kandilo, doneseno iz Vranja, knjige iz Borine biblioteke su mahom bile uništene. Tada je propalo puno neobjavljenih rukopisa Bore Stankovića. Drugi put je stradala u bombardovanju Beograda 6. aprila 1941. godine, a treći o Uskrsu 1941. godine u vreme savezničkog bombardovanja Beograda. Kuća u kojoj se Bora rodio postoji još uvek u Vranju. Mnogi spomenici kulture su stradali za vreme ratova, mnogi iz neznanja ili od zuba vremena. Kuća u kojoj je živeo Bora i u kojoj je umro 1927. godine u Beogradu više ne postoji, a nije sačuvan nijedan njen potpun snimak.

8. Vranjska gimnazija

Gimnazija u Vranju bila je poznata kao jedna od najboljih škola u zemlji i zvana je Akademija – zato što je imala najbolje profesore. Ti profesori su, doduše, dolazili u Vranje više po kazni, kao politički progonjenici, ali su zato i većina bili cvet tadašnjeg našeg prosvetnog nastavničkog kadra. Bori su predavali Svetislav Simić, Jaša Prodanović, Ljuba Davidović. U nekoliko navrata Bora je želeo da napusti gimnaziju zbog svog siromaštva, a profesor Milivoje Simić ga je kao siromašnog đaka prihvatio i brinuo o njemu kao o svom detetu.

9. Sećanje drugova

Neku vrstu đačke ljubomore, rođene sigurno u najmlađim danima, nekada ni godine ne mogu ukloniti. U sećanju svoji drugova, Bora je ostao upamćen po svom siromaštvu, nemaru tokom školovanja, i po svojoj baba Zlati koju je usmenim pričama poetizirao i predstavljao je kao bogatu, dok je ona bila puka sirotica. Bora i njegovi prijatelji su rano počeli da piju, jer, kako se govorilo, kod imućnijih Vranjanaca je bilo više vina u podrumu nego vode kod sirotinje. Prijatelj je bio sa sinovacem Mitka Stajića, po kome je nastao Mitke iz „Koštane”. Dimitrije Hadži Mikić, književnik, upoznao je Boru zahvaljujući jednoj tuči kamenicama, tuče su uglavnom nastajale zbog staleške razlike, iako je Bora u ovom „ratu, razbio glavu” Dimitriju, to ih nije sprečilo da kasnije postanu bliski prijatelji. Bora je, inače, bio vrlo ponosan čovek. Iako je bio puki siromah, na svoju siromaštinu nikada nije žalio. Nikada ni od koga nije hteo primiti nešto nezasluženo.

10. Svedočenje Borinog Diše

Dimitrije Stevanović Diša, jedan od najbližih Borinih prijatelja, bio je šef administracije „Politike” i jedan od njenih osnivača. Posle jedne pijanke, Bora je došao, veli Diša, kući, i gonio svoju ženu da mu igra čočečke igre gola. Žena se naravno nije svukla, ali da ga ne bi ljutila, odigrala je neku igru, i on se umirio. Sećajući se toga, Bora je sutradan došao u kafanu veoma skrušen. Kad ga je ponovo uhatilo piće, svima okolo se jadao, a Diši rekao „Znaš Dišo, sramota me da pogledam onu moju Ginu u oči. Ona sirotica ima sitnu decu, radi po ceo dan i u kući i za mašinom, kao rob, a meni matorom keši, palo na um da mi ona tako umorna igra čoček . . . i to gola! . . . bre, bre kakav sam zulum napravija!” Jednom je opet posle neke velike pijanke u Zemunu, upao na neki skup bogomoljaca – priča dalje Diša – i misleći da je to slava, tražio je da ga posluže, da pije. Ne poznajući ga, uvereni da je to neki provokator, bogomoljci se obore na njega, uhvate za grudi i počnu da ga tuku. Jedva smo ga oteli. Bora je posle toga uvek mahao glavom kad god bi pored nas minuo koji bradonja. Mrzeo je da vidi čupavce i na slici. Svakog bradatog čoveka vezivao je u pijanstvu za te bogomoljce.

11. Koštana

Koštana je postojala i odista je u me’anama ispunjenim žudnjom i duvanskim dimom, krajem 19. i početkom 20. veka dovodila „sve što je nosilo čakšire” do ludila! Javna je tajna da su zbog ove „žive vatre” lokalne gazde i čorbadžije rasprodavale imanja, ostavljale „ženčad i nejaka čeda”… Pred njom su i najhladniji „padali u sevdah”, a nije mali broj onih koje je odvela pravo u propast… Dva su objašnjenja zbog čega je Malika nazvana Koštanom… Prema jednom, ime joj je došlo od „krupnih očiju kao u košute”, a prema drugom od naziva drveta i ploda kestena, kojim je obrasla čitava Vranjska banja, a koji se u ovom kraju naziva – koštan! Vazda željna slobode, pevačica i igračica Malika Eminović imala je poput svih drugih lepotica sve, samo ne – lagodan život! Rođena Vranjanka od malih nogu svirala je i pevala sa ocem i bratom po kafanama i privatnim slavljima. Naposletku se udala za Maksuta Rašitovića, s kojim je dobila sinove Isu i Ćerima. Sa njima, u naselju Burdinci živele su i Maksutove dve ćerke iz njegovog prvog braka, koje je Koštana pazila kao svoju decu. Prema svedočanstvu lokalnih meštana „samo im u kafanu nije dala da idu”, a sa Borom Stankovićem srela se gde drugo do – u me’ani, i to kad je Bora bio gimnazijalac. Priča se da je samo hteo da se uveri u njenu lepotu, i da s Malikom nije progovorio ni reč… Nešto kasnije nastala je drama nazvana po ovoj lepotici. Malo je poznato da je Koštana 1926. godine, po nagovoru advokata, tužila Boru Stankovića i to kada je poznati pozorišni komad uveliko bio izvođen na pozorišnim scenama širom Srbije. U tužbi je tražila deo autorskog honorara… Malika je bila nepismena, ali ju je jedan advokat nagovorio da ima pravo na deo honorara. Mediji su bili na strani Bore Stankovića, a Koštana je izgubila spor. Ova lepotica umrla je u 73. godini u rodnoj Vranjskoj banji. Sahrani je prisustvovalo nekoliko stotina njenih obožavalaca, a besmrtna je ostala zahvaljujući Bori i njegovoj čuvenoj drami – jednom od najčešće igranih i najradije gledanih komada u srpskim pozorištima.

12. Nečista ljubav?

Dragoljub Vlatković u knjizi „Čitanka tajni” piše i o prvoj ljubavi Bore Stankovića. On tvrdi da je ova ljubav ostala tajna jer je bila „nečista”, „rodoskrvna”. Naime, pisac koji je opevao Vranje i jug Srbije, bio je zaljubljen u svoju ujnu Nušu. Ta „incestuozna ljubav je bila polazna tačka mnogih njegovih dela, a sama Nuša se javlja kao junakinja njegovih pripovedaka i romana”. „Stankovićeva ujna Nuša bila je živa i temperamentna žena. Svojom senzualnošću i senzibilnošću zračila je oko sebe”, piše Vlatković. O ovoj Borinoj tajnoj ljubavi svedočenja su ostavili Petar Milenković, njegov prijatelj iz tog vremena, i jedna zaboravljena književnica iz Vranja, Vuka Pop-Mladenova, koja je velikog pisca lično poznavala.

13. Konzervativan

Zora Živadinović Davidović, unuka Bore Stankovića svedoči o njegovoj konzervativnosti. Najmlađa kći Ružica je jedina završila studije, ali pre svega zahvaljujući činjenici da je studirala posle očeve smrti. Zorina majka Desanka je počela da studira, ali ovde saznajemo koliko je Bora Stanković bio tipičan muškarac onog doba: „Kad je deda to saznao, ukinuo joj to pravo, jer za njega, žena je bila za kuću, brak i decu. Suprotstavila mu se mamina mlađa sestra, tetka Cana, koja je tada bila u sedmom razredu gimnazije, rekavši: Ako ne dozvolite da Desa studira, ja izlazim iz gimnazije. Njegov odgovor je bio: Izađi!”

14. Pod okupacijom

Dnevnik Bore Stanković „Pod okupacijom” nije trebalo da bude objavljen u takvom obliku, kaže naša sagovornica Zora Živadinović Davidović , jer je to bila sirova građa nečega što je on beležio: „To su bile zapisane njegove muke koje su ga sačekale kada je došao iz zarobljeništva. Najpre, nije prepoznao svoju ženu i decu, koje su bile toliko izgladnele. U šoku je pitao: Gino, jesi li išla kod ovoga da ti pomogne, jesi li išla kod onoga da ti pomogne? A ona je odgovarala: Jesam, i niko ništa. I posle svega, njega je neko okrivio da je sarađivao sa okupatorom, a on je, s mukom, davao iste tekstove i menjao naslove. Ti koji su ga osuđivali, oni su se za vreme tog istog rata dobro snašli. Bakin rođeni brat prota Milan Milutinović je obožavao svog zeta, i da bi pomogao svojoj sestri i deci, pokupio je sve što je moglo da se sakupi od dedine zaostavštine posle njegove smrti, i dao da se štampa. Tako je taj dnevnik i otišao u štampu pod naslovom „Pod okupacijom”, i izašla su samo dva njegova izdanja. Jer, to zaista nije bilo literarno delo za štampu.”

15. Tragičan kraj

Bora Stanković je umro nesrećan; tačnije, ogorčen. O stanju njegovog duha pred smrt možda najbolje govori rečenica koju je izgovorio Ivi Andriću, a koju je ovaj zapisao:
„Čuvaj se, Ivo! Osetili su lopovi da imaš talenta. Omrznuće tebe kao i mene. Podmetnuće ti nešto što će te izbaciti iz službe i strpati u zatvor, u aps!”
Priča o njegovoj sahrani koju nam predočava njegova unuka Zora:
„Kada je deda umro, došli su kod bake da joj kažu kako je na gradskom nivou odlučeno da bude sahranjen po prvoj kategoriji, kako se to tada zvalo. Baka je kazala da nema ništa protiv, ali je upozorila da ne zna može li ona to da plati. Rečeno joj je da je to počasno mesto i da sve plaća grad Beograd. I sve je bilo kako je dogovoreno. Ubrzo potom se odštampaju dedine knjige, zajedno sa dnevnikom „Pod okupacijom”. Kada se ta knjiga pojavila, neki ljudi, ne bilo koji, već oni na vrhu, prepoznali su se u njoj. I baki stigne račun da plati grobno mesto i sahranu! Po tarifi prve klase. Pristali su da joj učine da plati u ratama!”

Izvor: talijaizdavastvoblog.wordpress.com

Fotografija: cirilica-beograd.rs