Пратите писменицу на друштвеним мрежама.

Затворите.

Писменица врши услуге професионалне коректуре, лектуре и редактуре свих врста текстова.

Услови за добар стил су, пре свега, поштовање језичке норме, правописа, лексикологије, лексикографије, синтаксе и велико читалачко искуство. Само тако ће текст бити лепо, јасно и тачно уобличен, а ваша порука недвосмислено и упечатљиво пренесена.

lektura

Комплетан рад на тексту подразумева:

контролу текста и исправљање словних грешака насталих приликом писања (куцања),

исправљање свих правописних и граматичких грешака,

стилске интервенције, које подразумевају неопходне измене у структури реченице, као и у структури текста, а све у циљу обликовања текста у духу нашег језика.

Све измене врше се уз сагласност аутора текста.

 

Писменица лекторише:

  • семинарске, дипломске, мастер радове и докторске дисертације,
  • све врсте научних радова,
  • преводе на српски језик,
  • све врсте публикација,
  • садржај веб-сајтова и др.

 

Литература која се користи приликом лекторисања текстова:

  • Правопис српскога језика, Матица српска, 2010,
  • Речник српскога језика, Матица српска, 2011,
  • Велики речник страних речи и израза, Прометеј, 2010,
  • Правописни речник српског језика, Прометеј, 2012,
  • и друга релевантна језичка литература.

 

Цена услуга зависи од броја страна и рока за њено извршење.

✉ Садржај можете послати на [email protected].

За више информација пошаљите имејл.