Pratite pismenicu na društvenim mrežama.

Zatvorite.

Pismenica vrši usluge profesionalne korekture, lekture i redakture svih vrsta tekstova.

Uslovi za dobar stil su, pre svega, poštovanje jezičke norme, pravopisa, leksikologije, leksikografije, sintakse i veliko čitalačko iskustvo. Samo tako će tekst biti lepo, jasno i tačno uobličen, a vaša poruka nedvosmisleno i upečatljivo prenesena.

lektura

Kompletan rad na tekstu podrazumeva:

kontrolu teksta i ispravljanje slovnih grešaka nastalih prilikom pisanja (kucanja),

ispravljanje svih pravopisnih i gramatičkih grešaka,

stilske intervencije, koje podrazumevaju neophodne izmene u strukturi rečenice, kao i u strukturi teksta, a sve u cilju oblikovanja teksta u duhu našeg jezika.

Sve izmene vrše se uz saglasnost autora teksta.

 

Pismenica lektoriše:

  • seminarske, diplomske, master radove i doktorske disertacije,
  • sve vrste naučnih radova,
  • prevode na srpski jezik,
  • sve vrste publikacija,
  • sadržaj veb-sajtova i dr.

 

Literatura koja se koristi prilikom lektorisanja tekstova:

  • Pravopis srpskoga jezika, Matica srpska, 2010,
  • Rečnik srpskoga jezika, Matica srpska, 2011,
  • Veliki rečnik stranih reči i izraza, Prometej, 2010,
  • Pravopisni rečnik srpskog jezika, Prometej, 2012,
  • i druga relevantna jezička literatura.

 

Cena usluga zavisi od broja strana i roka za njeno izvršenje.

✉ Sadržaj možete poslati na [email protected].

☏ Više informacija možete dobiti na broj 063/30 99 26.