Pratite pismenicu na društvenim mrežama.

Zatvorite.

Da li je ispravno pisati odvojeno – posle podne ili spojeno – poslepodne?

Ukoliko je reč o odredbi, piše se odvojeno – Doći ćemo posle podne. 

Priloški izrazi imenice podne sa do, po, posle, pre, pred pišu se odvojeno: do podne, po podne, posle podne, pre podne, pred podne.

Ako je reč o imeničkoj složenici, piše se sastavljeno – Bilo je to zabavno poslepodne.

Isto važi i za pre podne i prepodne i po podne i popodne.

Dobro došli ili dobrodošli?

Složenice kojima označavamo nijanse boja po pravilu treba pisati spojeno: svetlozelen, jarkocrven, tamnoplav, mrkožut, svetlosiv, zagasitocrven, plavozelen, plavosiv itd.

Kada je reč o kombinaciji boja, piše se crtica: crno-bela marama, crveno-beli dresovi itd.

Sastavljeno se pišu složenice riđokos, crnokos, plavook i sl.

Pridevi stranog porekla za označavanje boja (braon, bordo, drap, bež, roze, teget, oranž itd.) ne menjaju se po rodu, broju, padežu.

Sad i sada su prilozi koji znače – u ovo vreme.

Dosad i dosada su prilozi sastavljeni od predloga do i priloga sad(a). Da li će se pisati spojeno ili odvojeno – zavisi od akcenta i od toga da li nešto posebno želimo da istaknemo. Odvojeno pisanje i ostvarivanje završnog (inače fakultativnog) vokala -a kod priloga sad(a) u predloškim vezama sa od i do po pravilu je znak posebnog isticanja. Zato je u takvim slučajevima uobičajeno (ali ne i obavezno) odvojeno pisanje – do sad(a).

Dakle, nijedan od navedenih priloga nije nepravilno napisan. Kako ćete napisati – pitanje je akcenta reči i konteksta.

Isto važi i za spojeve predloga od i do sa prilozima kad(a), tad(a) i onda.

Od nedavno ili odnedavno?

U rečničkom delu Pravopisa stoji da je pravilno pisati odvojeno – preko puta.  Međutim, u t. 130 (Predlozi) piše da treba pisati spojeno – prekoputa.

Kada ovo treba pisati spojeno a kada odvojeno?

Odvojeno pišemo kada mislimo na kretanje s jedne na drugu stranu ulice: Prešao sam preko puta. Kada je reč o predlogu – prekoputa fakulteta – treba pisati spojeno.

Kako pravilno pisati nazive ulica?