Граматика

Сибиларизација (друга палатализација)

Сибиларизација (друга палатализација) представља алтернацију к у ц, г у з, х у с испред самогласника и. До сибиларизације долази у следећим случајевима:…

Писменица