Пратите писменицу на друштвеним мрежама.

Затворите.

Ова именица има само множину (плуралија тантум).

Мења се по падежима на следећи начин: скрипта, скрипата, скриптима, скрипта, скриптима, скриптима.

Дакле, читате скрипта, а не скрипту нити скрипте.

Приповетки или приповеци или приповетци?