Пратите писменицу на друштвеним мрежама.

Затворите.

У сонанте (гласнике) убрајају се назали М, Н, Њ, ликвиде Л, Љ, Р и гласови В и Ј.

Сонанти не учествују у опозици звучност/безвучност. При њиховом изговору ваздушна струја релативно слободно пролази поред препреке коју стварају делови говорног апарата.

Иако су по својим особинама између сугласника и самогласника, њихове особине ближе су сугласницима.

Подела сугласника у српском језику>>