Pratite pismenicu na društvenim mrežama.

Zatvorite.

Suglasnici su glasovi za koje je karakteristično da pri njihovom izgovoru vazdušna struja savlađuje prepreku u govornim organima.

Podela suglasnika po zvučnosti

Pri izgovoru zvučnih suglasnika glasne žice trepere, a u izgovoru bezvučnih glasne žice ne učestvuju. Osim suglasnika F, H i C, koji nemaju zvučnih parnjaka, svi ostali zvučni suglasnici u srpskom jeziku imaju svoje bezvučne parnjake.

Zvučni:     B, G, D, Đ, Ž, Z, DŽ

Bezvučni: P, K, T, Ć, Š, S, Č

Podela suglasnika po načinu tvorbe

Po načinu tvorbe suglasnici mogu biti pregradni, strujni i sliveni.

Pregradni (eksplozivni) suglasnici formiraju se tako što govorni organi stvaraju potpunu struji, koja se zatim naglo uklanja. Eksplozivni suglasnici su po zvučnosti organizovani u tri para.

Pregradni zvučni suglasnici:     B. G, D

Pregradni bezvučni suglasnici: P, K, T

Strujni suglasnici (frikativni) formiraju se tako što govorni organi stvaraju tesnac kroz koji prolazi fonaciona struja. Oni takođe mogu biti zvučni ili bezvučni.

Strujni zvučni suglasnici:     Z, Ž, (V)

Strujni bezvučni suglasnici: S, Š, F, H

Glas je po mestu izgovora (usneno-zubni) jednak glasu F, ali se ne ponaša kao zvučni parnjak glasa F nego kao sonant.

Sliveni suglasnici (afrikate) imaju u svom sastavu slivene elemente pregradnog i strujnog suglasnika.

Sliveni bezvučni suglasnici: C, Č,Ć

Sliveni zvučni suglasnici:     DŽ, Đ

Sonanti u srpskom jeziku>>