Пратите писменицу на друштвеним мрежама.

Затворите.

Наводнике треба писати овако „”, а не „“ нити ” “. Такође не треба писати ни » «  или « ».

Наводницима издвајамо оне речи које нису наше, него су преузете.

✎ Наводницима се издваја дословно наведени туђи текст.
✎ Наводницима се у приповедачкој прози могу означити дијалози или преузети искази.

Уколико се за неки текст речима нагласило да је туђи, и ако нема потребе назначити да се текст преузима дословно, од речи до речи, наводнике не морамо писати.
Такође, наводнике не морамо користити уколико је цитирани текст на неки други начин јасно издвојен као туђ, преузет, нпр. распоредом и типом штампаног слога.

✎ Наводницима обележавамо речи којима се у тексту даје значење супротно од онога које оне иначе имају (када се оне изричу са иронијом, сарказмом, сумњом, подмехом и сл.). Тада они подразумевају значења речи тобожњи, лажни, наводни, такозвани и сл.

✎ Њима се издвајају и наслови дела, симболична имена различитих установа, публикација, као и фигуративна значења општих појмова. Уколико контекст или другачији тип штампаног слога осигуравају тачно схватање и јасноћу текста, онда се наводници могу изоставити.

Полунаводницима се издваја ужи навод у оквиру ширег навода, који је означен наводницима (при двоструком навођењу).

 

Писање тачке пре или после наводника

Настављајући своју причу, рече: „Како ствари стоје – биће густо”.

У овом примеру изостављена је тачка која завршава реченицу говорника (дошла би испред знака извода), а написана је као битнија она која закључује целу реченицу.

Међутим, ово није чврсто правило којег се увек треба држати. Често се тачка стави одмах уз слово, па тек онда знак извода. Овај поступак оправдан је нарочито уколико је пишчев текст само најава, иза које следи развијен и целовит навод.

У већини случајева писац текста може сам одредити, у односу на важност информација, да ли ће тачку ставити пре или после знака извода.

Наравно, уколико је навод само реч или израз који нема карактер реченице, тачка обавезно долази иза знака извода: Програм је отворен „Бечким валцером”.

 

Завршни знакови неједнаке изразитости

Написала је на табли: „Зашто преписујете на писменом?”

Овде би шири исказ тражио тачку на крају, али је предност дата упитнику из навода, као изразитијем знаку.

Чија је ово порука: „Зашто преписујете на писменом”?

У овом случају писаћемо упитник после знака извода.

У свим примерима испољена је тежња да се избегне понављање истог или веома сродног знака, јер гомилање знакова оптерећује казивање. То, наравно, не значи да се такав поступак не може у изузетном случају и допустити (Написала је на табли: „Зашто преписујете на писменом?”.), али свакако је боље избећи накупљање знакова.