Pratite pismenicu na društvenim mrežama.

Zatvorite.

Vernici Srpske pravoslavne crkve na Uskrs pozdravljaju jedni druge rečima:
✎ „Hristos vaskrse” – „Vaistinu vaskrse”,
✎ „Hristos voskrese” – „Vaistinu voskrese”,.
✎ „Hristos vaskrese” – „Vaistinu vaskrese”,
✎ „Hristos voskrse” – „Vaistinu voskrse”,
✎ „Hristos vaskrs” – „Vaistinu vaskrs”.

Šta je od navedenog ispravno?

✔ Srpskoslovensko Hristos vaskrse, i
✔ ruskoslovensko Hristos voskrese.

Drugi oblici koje često čujemo – Hristos voskrse, Hristos vaskrese, Hristos vaskrs – ne pripadaju ni nekadašnjem ni današnjem srpskom crkvenom jeziku i ne treba ih upotrebljavati.

Sretan ili srećan Uskrs?