Пратите писменицу на друштвеним мрежама.

Затворите.

Папагајем или папагајом?

Инструментал именице папагај гласи папагајем, а не папагајом.

Вокатив је папагају, а не папагаје.

Мишји или мишији?

Највећи број именица женског и мушког рода на -а у вокативу једнине има наставак -о, па је тако било и са именицом професорка; вокатив је гласио – професорко.

Међутим, велики број именица које означавају лична имена имају вокатив једнак номинативу: Драгана, Зорана, Марија, Сузана, Бојана итд.  Именица професорка, као и многе друге које означавају занимање, добила је, по угледу на горенаведене, вокатив једнак номинативу – професорка.

Данас се чешће употребљава облик професорка, али облик на је старији. Међутим, и један и други су правилни.

Професорка или професорица?

 

Двосложна женска имена и надимци на -а са дугоузлазним акцентом имају наставак -о у вокативу: Мајо, Саро, Јано, Лено, Иво, Анђо, Љиљо, Маро, Машо, Зоко, Цецо, Миро, Гоцо, Миљо, Видо, Радо, Даро итд.

Ако женско име има кратак акценат, вокатив је једнак номинативу: Ана, Ања, Сања, Соња, Сандра, Оља, Весна, Вања, Дуња, Вишња, Каћа, Леа итд.

Двосложна женска имена која имају дугосилазни акценат (или дугоузлазни настао од дугосилазног) имају вокатив једнак номинативу: Бранка, Љерка, Зорка, Тара, Тина, Лепа итд.

Тросложна и вишесложна женска имена имају исти облик у номинативу и вокативу: Марија, Драгана, Зорана, Јована, Мирјана, Оливера, Татјана, Ксенија, Јелена, Александра, Слађана, Милена, Горана, Бојана, Светлана итд.

Женска имена на -ца имају вокатив на -е: Јелице, Марице, Милице, Данице, Љубице, Зорице, Сунчице, Радице, Верице, Олгице итд.

Страна и одомаћена женска имена која се завршавају на сугласник имају вокатив једнак номинативу: Инес, Дорис, Кармен итд.

Код именица мушког рода које се у номинативу завршавају на к, г или х (ц, з или с) испред наставка -е долази до гласовне промене – палатализације к>ч, г>ж, х>ш, односно ц>ч, з>ж, с>ш.

Тако у промени именице мудрац ц прелази у ч те вокатив ове именице гласи мудраче.

Како гласи инструментал именице мафијаш?

Ова именица у инструменталу једнине гласи мафијашем, а не мафијашом.

Вокатив гласи мафијашу, а не мафијаше.

Види мушкарцем или мушкарцом.