Пратите писменицу на друштвеним мрежама.

Затворите.

Највећи број именица женског и мушког рода на -а у вокативу једнине има наставак -о, па је тако било и са именицом професорка; вокатив је гласио – професорко.

Међутим, велики број именица које означавају лична имена имају вокатив једнак номинативу: Драгана, Зорана, Марија, Сузана, Бојана итд.  Именица професорка, као и многе друге које означавају занимање, добила је, по угледу на горенаведене, вокатив једнак номинативу – професорка.

Данас се чешће употребљава облик професорка, али облик на је старији. Међутим, и један и други су правилни.

Професорка или професорица?