Пратите писменицу на друштвеним мрежама.

Затворите.
Језичке недоумице Претходни текстови на тему стандарда, прескрипције и нормативизма су били релативно апстрактни, и [...]
Да би извињење имало смисла, неопходно је разликовати глагол винути се, који значи узлетати (па се вину небу под [...]
Према некадашњем облику генитива заменице она који је гласио њеје, односно сажето ње, у XVI веку се [...]