Komentari

  1. Ako se govori “jak na peru” – može li i i “jak na olovCI”?
    Inače, zna se: olovka piše SRCEM!!!

  2. P. p.: Malo me zbunila sveska – jer nešto se (olovkom, penkalom …) napiše u svesCi … dakle reči kojoj se, kao i olovca, poslednji slog završava sa “-ka” …
    Srdačan pozdrav, etnolog R.

Ostavite komentar