Пратите писменицу на друштвеним мрежама.

Затворите.
Писменица сербскога іезика по говору простога народа написана Вуком Стефановићем Сербиіанцем. – У Виенни : У [...]