Пратите писменицу на друштвеним мрежама.

Затворите.

Овај текст би, пре свих, требало да прочитају водитељи и новинари који често употребљавају облик који је неправилан.

Реч потиче од лат. consensus од consentire – сложити се, ускладити се, и означава једногласну одлуку до које је дошло договором свих заинтересованих страна, споразум.

Правилно је рећи консензус, а не концензус.

Местимице или местимично?