Пратите писменицу на друштвеним мрежама.

Затворите.

Према правилу једначења сугласника по звучности, ова реч се правилно изговара и пише –  потценити, а не подценити нити поценити. Звучно д испред безвучног ц прелази у свој безвучни пар т.

Подсетити или потсетити?

Отпада или одпада?

Овај текст би, пре свих, требало да прочитају водитељи и новинари који често употребљавају облик који је неправилан.

Реч потиче од лат. consensus од consentire – сложити се, ускладити се, и означава једногласну одлуку до које је дошло договором свих заинтересованих страна, споразум.

Правилно је рећи консензус, а не концензус.

Местимице или местимично?