Pratite pismenicu na društvenim mrežama.

Zatvorite.

Najlepše je imati decu, jer deca su budućnost, ona su nada u bolje sutra, vera da će ono što sledi zaštititi starost.

Kad čovek ima decu, onda je sve bolje, jer kada vas svi napuste, opet vam ostaju vaša deca. Sve to pak povećava vašu odgovornost jer, ako želite bolju budućnost, onda morate svim silama nastojati da tome i sami pridonesete. Naučiti decu da se smeju, da misle lepo, upozorite ih da njihova htenja ne budu veća od nebeskog svoda, da njihove ruke ne prljaju ničija detinjstva, i ničije želje; morate ih jednostavno naučiti da vole. Jer ko voleti zna, toga vole. Vole njegova nastojanja, toplinu njegove dobre ruke, njegove poglede.

Oni drugi, oni čije su misli crnje od najcrnje noći, oni čiji se obrazi ne žare ljubeći i čija se reč kida na paučinaste niti kada krenu u neuhvat, oni drugi mogu istezati svoje vratove iznad površine životnog toka, mogu se vešati o ramena hrabrih plivača, ali ih struja ipak vuče dalje od obale, i dublje u mrak. Ti kojima noć ne služi za zagrljaje, ti kojima mesečina ne zatvara noći i koji truju lepotu svojom nazočnošću, tonu i pre nego što zaplivaju. Ako imate decu, pogledajte ponekad u plavi satenski svod, pa ako spazite makar jednu zvezdu kojoj biste želeli biti bliže, setite se dece, jer čak ako vi u tome i ne uspete, umesto vas sve će to učiniti vaša deca.

Odgovorite na sva njihova pitanja, nađite vremena za njih pa makar posle morali čitati i stare novine, poljubite njihove dobre detinje snove, učinite da njihove čudesno blistave oči vide samo dobra svitanja, vedre dane i velike zvezde. Ne dopustite da njihovu maštu satre zlo. Ne dajte da vaše dete odraste ako je njegova radost veća u uzimanju negoli u davanju. Zaustavite svet, zaustavite vreme ako ne stignete dati deci sve što im treba da odrastu u čistoj lepoti, jer za ono što se sada događa, nisu kriva deca.

Kad čovek bolje razmisli, deca su još jedino dobro koje je čovečanstvu ostalo. Sve drugo uništeno je u nastojanju da sitni ljudski stvor bude veći od misli, od reči – od Boga.

Siniša Glavašević

prica-za-roditelje-2

Izvor: www.ucenici.com

Pročitajte savete za roditelje školaraca koje daje poznati američki psiholog i autor više od 40 knjiga – dr Kevin Leman. On je međunarodno poznati psiholog, radijska i televizijska ličnost i govornik, član Udruženja američkih psihologa. Autor je preko 30 Tajmsovih bestselera i nagrađenih knjiga, i učestvovao je u svim najgledanijim američkim radio i televizijskim programima.

Pročitajte nekoliko njegovih najpoznatijih saveta za roditelje školske dece.

✔ 1. Nikada ne pitajte dete da li ima domaći zadatak. Stvorite takvu atmosferu u porodici da dete zna da očekujete da ima dobar uspeh u školi i daje sve od sebe, ali da je samo odgovorno za svoje obaveze, kao što su domaći zadaci. Naravno, ukoliko dete ne ispunjava svoje školske obaveze i to se odražava na uspeh, uskratićete mu razne privilegije kao što su izlasci, druženja, rođendani, igranje na računaru ili odlazak u bioskop.

✔ 2. Prestanite da budite decu i svakodnevno ih požurujete da kako ne bi zakasnila u školu. Vi niste budilnik u ljudskom obliku. Deca treba da dobiju svoj budilnik, i tu prestaje svako vaše angažovanje oko ustajanja. Naravno, u početku će verovatno kasniti, ali vi ni slučajno ne treba da ih budite niti štitite od posledica. Napišite učiteljici poruku i objasnite u njoj da dete nema nikakvo opravdanje za svoje kašnjenje, i tražite da postupi onako kako se postupa sa decom koja kasne na časove. Naravno, ukoliko školski uspeh deteta trpi zbog njegovih kašnjenja, opet stupa na scenu uskraćivanje privilegija.

✔ 3. Ne preterujte sa pohvalama. Kad dete donese iz škole peticu na kontrolnom, nemojte ga dizati u zvezde, već recite nešto poput: „Ooo, to je baš dobro za tebe!”. Time mu dajete do znanja da ne uči da bi vas učinilo srećnim, već da bi imalo uspešan život.

✔ 4. Nikad ne pitajte dete: „Kako je bilo u školi?” Dobro znate da ništa nećete saznati zapitkivanjem, a ipak uporno ponavljate ovu rečenicu svakog dana. Umesto toga, ćutite i čekajte da dete samo počne da priča. Kada se to desi, nemojte ni tada postavljati dodatna pitanja, već koristite čarobnu rečenicu: „Pričaj mi više o tome”. Za početak, u pitanju je zapovest, a ne pitanje, i to zapovest koja ne zvuči nimalo autoritarno, pa će je dete bez otpora prihvatiti, a vi ćete konačno početi da dobijate prave informacije.

✔ 5. Ne dozvolite da dete bude pretrpano vanškolskim aktivnostima. Deca nisu hrčci, skinite ih sa točka! Ona treba da provode više vremena u porodici, jer tamo grade karakter i usvajaju vrednosti. Svakodnevno jurcanje sa treninga na čas glume pa na kurs stranog jezika upropastiće vaš porodični život a vas pretvoriti u zombija. Striktno se držite pravila – samo jedna vannastavna aktivnost po detetu. A kada već počne da trenira fudbal ili uči engleski, ne dozvolite mu da brzo odustane, već ga naterajte da istraje neko vreme, jer ništa nije lako kad prvi put probate. Upozorite ga da će ove aktivnosti morati da se drži šest meseci pre nego što može da se prebaci na neku drugu.

Izvor: sajt Detinjarije

Srpski srodnički odnosi proističu iz srodstva (krvnog, građanskog, tazbinskog, prijateljskog, duhovnog) i srpski jezik je vrlo bogat rečima kada su u pitanju rodbinski odnosi. Neki termini se ne mogu naći i prevesti u jednoj reči na mnoge druge jezike, uključujući i druge slovenske jezike.

Postoje dva načina za izračunavanje (komputaciju) krvnog srodstva: građansko ili civilno izračunavanje (lat. computatio civilis) i prirodno izračunavanje (lat. computatio naturalis). Prvim se utvrđuju stepeni, a drugim kolena.

Prirodno izračunavanje u pravoj liniji vrši se kao kod civilnog izračunavanja. Kolena se izračunavaju od potomaka ka pretku ili obratno (npr. prvo koleno su otac/majka i sin/kćerka, drugo koleno su deda/baba i unuk/unuka itd.). Kod pobočnog srodstva je drugačije, tu se izračunava odstojanje samo sa jedne strane. Ako je na jednoj strani odstojanje veće do zajedničkog pretka, onda se uzima u obzir samo veće odstojanje. Tako, brat i sestra su prvo koleno, prvi rođaci su drugo koleno, ujak i nećak su drugo koleno. Prirodno izračunavanje prisutno je u običajnom pravu i kanonskom pravu, mada npr. Srpska pravoslavna crkvaizračunava krvno srodstvo i sva druga srodstva po stepenima.

srpski-rodoslov
Roditelji su otac i majka deteta:
Majka – ženski roditelj deteta (biološka majka);
Otac – muški roditelj deteta (biološki otac);
Očuh – muž majke za njenu decu iz prethodnog braka ili vanbračne veze;
Maćeha – očeva žena njegovoj deci iz prethodnog braka ili vanbračne veze.

Braća i sestre roditelja i njihovi supružnici:
Stric ili čiča, čika, ćić – očev brat;
Strina – supruga očevog brata (nije u krvnom srodstvu);
Ujak– majčin brat;
Ujna – ujakova žena (nije u krvnom srodstvu);
Tetka – očeva ili majčina sestra;
Tetak ili teča – tetkin muž (nije u krvnom srodstvu).

Srodnici po pravoj nishodnoj liniji (potomci):
Sin – muško dete roditelja;
Kćer ili ćerka – žensko dete roditelja;
Pastorak – sin očuhove žene ili maćehinog muža iz prethodnog braka ili vanbračne veze;
Pastorka – kćerka očuhove žene ili maćehinog muža iz prethodnog braka ili vanbračne veze;
Unuk – sinovljev ili kćerin sin;
Unuka – sinovljeva ili kćerina kćerka;
Praunuk – unukov ili unukin sin;
Praunuka – unukova ili unukina kćerka;
Čukununuk – praunukov ili praunukin sin;
Čukununuka – praunukova ili praunukina kćerka;
Bele pčele – deca čukununuka.

Potomci zajedničkih roditelja ili samo jednog zajedničkog roditelja:
Brat – sin istih roditelja u odnosu na drugu decu tih roditelja;
Sestra – kći istih roditelja u odnosu na drugu decu tih roditelja;
Polubrat – brat drugoj deci samo po ocu ili po majci;
Polusestra – sestra drugoj deci samo po ocu ili po majci.

Srodnici po pravoj ushodnoj liniji (preci):

0 Sin, ćerka
1 Otac, majka
2 Deda, baba
3 Pradeda, prababa
4 Čukundeda, čukunbaba
5 Navrdeda, navrbaba
6 Kurđel, kurđela
7 Askurđel, askurđela
8 Kurđup, kurđupa
9 Kurlebalo, kurlebala
10 Sukurdov, sukurdova
11 Surdepač, surdepača
12 Parđupan, parđupana
13 Ožmikur, ožmikura
14 Kurajber, kurajbera
15 Sajkatav, sajkatavka
16 Beli orao, bela pčela

Dvorodno srodstvo (tazbina i prijateljstvo):
Svekar — muževljev otac;
Svekrva — muževljeva majka;
Tast ili punac — ženin otac;
Tašta ili punica — ženina majka;
Zet — ćerkin ili sestrin muž;
Snaha ili snaja — sinovljeva, unukova ili bratova žena;
Dever — muževljev brat;
Jetrva — žena muževljevog brata;
Zaova — muževljeva sestra;
Svojak ili svak — muževljeve sestre muž;
Šurak ili šurijak — ženin brat;
Šurnjaja — žena ženinog brata;
Svastika — ženina sestra;
Pašenog, pašanac ili svak, badža/o, šogor — muž ženine sestre;
Svastić odnosno svastičina — sin odnosno ćerka ženine sestre;
Prijatelj — otac kćerkinog muža ili sinove supruge;
Prija — majka kćerkinog muža ili sinove supruge.

Izvori:
Član 18. Bračnih pravila Srpske pravoslavne crkve (II dopunjeno i ispravljeno izdanje Svetog arhijerejskog sinoda, Beograd, 1994)
Član 20. Bračnih pravila Srpske pravoslavne crkve