Pratite pismenicu na društvenim mrežama.

Zatvorite.

Komparativ prideva dalek glasi dalji. Do daljeg(a) znači: zasad, privremeno, dok se drukčije ne naredi, npr. Do daljeg će biti po starom.

Daljni i daljnji (u komparativnom značenju): koji nastaje u narednom periodu, koji sledi, dalji, budući.

(Rečnik srpskoga jezika)

Dakle, oba primera – do daljeg i do daljnjeg – odnose se na isto i mogu se ravnopravno upotrebljavati. Pravopis srpskoga jezika, međutim, prednost daje pridevu dalji: bolje je reći do daljeg nego do daljnjeg.

Najčešće pravopisne greške (na slovo D)