Pratite pismenicu na društvenim mrežama.

Zatvorite.

Da li je pravilno reći žagor ili žamor?

Jednim delom, ove reči su sinonimi.

Žagor znači nerazgovetan govor više ljudi, brujanje mnogih ljudskih glasova; graja, galama.

Žagoran znači ispunjen žagorom, grajom; bučan.

Žagoriti znači praviti žagor, grajati, galamiti; odavati glasove.

Žamor se odnosi na slivene životinjske glasove (zujanje, cvrkut i dr.); šuštanje, šumorenje drveća; žubor, hučanje; razleganje raznih zvukova.

Žamoriti znači žagoriti, grajati; hučati, žuboriti; šuštati, šumoriti; stvarati zvukove uopšte.

Da li čovek viče ili se dere?