Пратите писменицу на друштвеним мрежама.

Затворите.

Да ли је правилно рећи жагор или жамор?

Једним делом, ове речи су синоними.

Жагор значи неразговетан говор више људи, брујање многих људских гласова; граја, галама.

Жагоран значи испуњен жагором, грајом; бучан.

Жагорити значи правити жагор, грајати, галамити; одавати гласове.

Жамор се односи на сливене животињске гласове (зујање, цвркут и др.); шуштање, шуморење дрвећа; жубор, хучање; разлегање разних звукова.

Жаморити значи жагорити, грајати; хучати, жуборити; шуштати, шуморити; стварати звукове уопште.

Да ли човек виче или се дере?