Коментари

  1. Veru su roditelji obradovali lepim poklonom. Zasto je imenicka sintagma lepim poklonom nepravi objekat a ne priloska odredba sredstva. Poterebno me je da ruzumem zasto? I kako da razlikujemo priloske odredbe sredstva od nepraih glagola.

    1. Поштована Катарина, у реченици коју сте навели „лепим поклоном” је неправи објекат у инструменталу, тзв. омогућивачки инструментал. С обзиром на то да је објекат, сам по себи, врста реакцијске допуне глагола, нећете погрешити уколико кажете да је ова синтагма неправи објекат и допуна. Прилошка одредба је више додатни део, факултативни, који има функцију да пружи додатну информацију, али који се може изоставити. Срдачан поздрав.

Оставите коментар