Коментари

    1. Поштовани, Речник српскога језика бележи оба назива.
      Присутна су оба облика зато што се прво говорило запета, па онда зарез, па је поново уведена запета (уз зарез, који се већ био усталио у говору), да би данас били дублети. Дакле, можете писати и говорити и једно и друго, с тим што предност треба давати запети.

Оставите коментар