Коментари

  1. Слог је изговорна јединица коју конституише један САМОГЛАСНИК или (један) СОНАНТ, сâм или са сугласником, односно са сугласницима испред и/или иза њега.
    ОБЈАШЊЕЊЕ. Постоје и речи од једног слога, управо тзв. ЈЕДНОСЛОЖНЕ: грб, прст, мрс, брз, крв, смрт, крст, црв, црн …
    Поздрав, етнолог

      1. Хвала на одпоздраву („оТпоздраву“)  него, да ли је умесна ДОПУНА? Етнолог Радомир

Оставите коментар