Pratite pismenicu na društvenim mrežama.

Zatvorite.

Kaže se kožuh, a ne kožuk, niti kožuv.

Savremenom spontanom srpskom jeziku svojstveni su samo oblici sa v umesto izvornog h u primerima: buva (ali prezime Buha), muva, duvati, gruvati, kuvati, kuvar, protuva, duvan, muvar (ali u stručnoj literaturi i muhar, muhara i zool. muharica), đinđuva i sl.

Znatno je realnija ravnopravnost oblika uvo i uho, gluv i gluh, suv i suh (ali je običnije suhomesnati nego suvomesnati proizvodi), pastuh i pastuv, vajat i hajat.

U srpski jezički standard spada samo ruho, njuh, duh, zaduha, kožuh, trbuh, kruh; dakle, oblici sa v nepravilni su.

Glas dž je dosledno zamenjen glasom j u rečima aždaja, proja, promaja, jendek. Aždaha je, recimo, karakteristična za muslimanske sredine.

U oblicima snaha i kuhinja treba davati prednost u odnosu na familijarno snaja i razgovorno kujna.

Kijati ili kihati?